Showing all 5 results

 • 100,000
 • 178,000

  CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY SS-19DM

  Hãng sản xuất: Safe and Save
  Tính năng: Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin
  Nguồn cấp 12VDC
 • 210,000
 • 278,000

  CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY SS-20DM

  Hãng sản xuất: Safe and Save
  Tính năng: Khoảng cách kết nối về trung tâm 2000m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin
  Nguồn cấp 12VDC
 • 398,000

  CÔNG TẮC TỪ CỬA CUỐN KHÔNG DÂY SS-55DM

  Hãng sản xuất: Safe and Save
  Tính năng: Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin
  Nguồn cấp 12VDC