Showing all 7 results

 • 100,000
 • 178,000

  CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY SS-19DM

  Hãng sản xuất: Safe and Save
  Tính năng: Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin
  Nguồn cấp 12VDC
 • 210,000
 • 278,000

  CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY SS-20DM

  Hãng sản xuất: Safe and Save
  Tính năng: Khoảng cách kết nối về trung tâm 2000m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin
  Nguồn cấp 12VDC
 • 398,000

  CÔNG TẮC TỪ CỬA CUỐN KHÔNG DÂY SS-55DM

  Hãng sản xuất: Safe and Save
  Tính năng: Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin
  Nguồn cấp 12VDC
 • 2,550,000

  BÁO TRỘM KHÔNG DÂY THẾ HỆ MỚI 120 VÙNG, 150 CẢM BIẾN SS-120G

  Hãng sản xuất: Safe and Save
  Tính năng: Cho phép tối đa 120 vùng cảm biến không dây và 2 vùng có dây
  Hổ trợ tối đa 150 điều khiển từ xa và 150 cảm biến.
 • 3,750,000

  BÁO TRỘM KHÔNG DÂY THẾ HỆ MỚI 99 VÙNG, 150 CẢM BIẾN SS-99TP

  Hãng sản xuất: Safe and Save
  Tính năng: Cho phép tối đa 99 vùng cảm biến không dây và 4 vùng có dây
  Hổ trợ tối đa 150 điều khiển từ xa và 150 cảm biến.