Showing all 8 results

 • 80,000

  ADAPTER ĐIỆN TỬ 2A NGOÀI TRỜI 12VDC-2A

  Nguồn cấp cho camera ngoài trời 12VDC – 2A
  Giá Sỉ  –  Liên Hệ

   

 • 120,000

  ADAPTER ĐIỆN TỬ 2A 12VDC-1A

  Nguồn cấp cho camera ngoài trời 12VDC – 1A. Chính Hãng
  Giá Sỉ  –  Liên Hệ

   

   

 • 196,000

  ADAPTER 12VDC-4A

  Nguồn cấp cho đầu ghi hình camera 12VDC – 4A
  Giá Sỉ  –  Liên Hệ

   

   

 • 270,000

  NGUỒN TỔNG 12VDC-5A

  Nguồn tổng 12VDC-5A
 • 380,000

  NGUỒN TỔNG 12VDC-10A

  Nguồn tổng 12VDC-10A
 • 460,000

  NGUỒN TỔNG 12VDC-15A

  Nguồn tổng 12VDC-15A
 • 545,000

  NGUỒN TỔNG 12VDC-20A

  Nguồn tổng 12VDC-20A
 • 790,000

  NGUỒN TỔNG 12VDC-30A

  Nguồn tổng 12VDC-30A