Showing all 12 results

 • 540,000

  ‘- Loại mở khóa khi mất điện
  – Tín hiệu trạng thái cửa NC output
  – Lực giữ cửa 250kg
  – Nguồn 12VDC, kích thước 150x28x35mm, trọng lượng 0,37kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 1 chiều)

 • 607,500

  – Loại mở khóa khi mất điện
  – Tín hiệu trạng thái cửa NC output
  – Lực giữ cửa 400kg
  – Nguồn 12VDC, kích thước 150x28x35mm, trọng lượng 0,38kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 1 chiều)

 • 765,000

  – Khóa nam châm đơn lực giữ cửa 150kg
  – Loại mở khóa khi mất điện
  – Nguồn 12/24VDC, kích thước 198x21x35mm, trọng lượng 1,02kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 1 chiều)

 • 765,000

  – Khóa nam châm đơn lực giữ cửa 150kg
  – Loại mở khóa khi mất điện
  – Nguồn 12/24VDC, kích thước 166x21x41mm, trọng lượng 1,07kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 1 chiều)

 • 810,000

  ‘- Loại mở khóa khi mất điện
  – Tín hiệu trạng thái cửa NC output
  – Lực giữ cửa 1.000kg
  – Nguồn 12VDC, kích thước 200x35x38mm, trọng lượng 0,72kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 2 chiều)

 • 1,035,000

  – Khóa nam châm đơn lực giữ cửa 270kg
  – Loại mở khóa khi mất điện
  – Tín hiệu trạng thái cửa NO/NC output
  – Hiển thị trạng thái khóa bằng đèn LED
  – Nguồn 12/24VDC, kích thước 253x25x48mm, trọng lượng 1,97kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 1 chiều)

 • 1,147,500

  ‘- Loại mở khóa khi mất điện
  – Tín hiệu trạng thái cửa NC output
  – Hiển thị trạng thái khóa bằng đèn LED
  – Lực giữ cửa 1.000kg
  – Nguồn 12VDC, kích thước 200x35x38mm, trọng lượng 0,77kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 2 chiều)

 • 1,170,000

  – Khóa nam châm đơn lực giữ cửa 300kg
  – Loại mở khóa khi mất điện
  – Tín hiệu trạng thái cửa NO/NC output
  – Hiển thị trạng thái khóa bằng đèn LED
  – Nguồn 12/24VDC, kích thước 253x28x55mm, trọng lượng 2,46kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 1 chiều)

 • 2,025,000

  – Khóa nam châm đôi lực giữ cửa 540kg
  – Loại mở khóa khi mất điện
  – Tín hiệu trạng thái cửa NO/NC output
  – Hiển thị trạng thái khóa bằng đèn LED
  – Nguồn 12/24VDC, kích thước 506x25x48mm, trọng lượng 3,09kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 1 chiều)

 • 2,340,000

  – Khóa nam châm đôi lực giữ cửa 600kg
  – Loại mở khóa khi mất điện
  – Tín hiệu trạng thái cửa NO/NC output
  – Hiển thị trạng thái khóa bằng đèn LED
  – Nguồn 12/24VDC, kích thước 506x28x55mm, trọng lượng 4,92kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 1 chiều)

 • 2,565,000

  ‘- Khóa nam châm đơn lực giữ cửa 500kg
  – Loại mở khóa khi mất điện
  – Tín hiệu trạng thái cửa NO/NC output
  – Hiển thị trạng thái khóa bằng đèn LED
  – Nguồn 12/24VDC, kích thước 280x38x70mm, trọng lượng 4,48kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 1 chiều)

 • 5,085,000

  – Khóa nam châm đôi lực giữ cửa 1.000kg
  – Loại mở khóa khi mất điện
  – Tín hiệu trạng thái cửa NO/NC output
  – Hiển thị trạng thái khóa bằng đèn LED
  – Nguồn 12/24VDC, kích thước 560x38x70mm, trọng lượng 8,96kg
  – Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 1 chiều)