Showing all 4 results

 • 2,430,000

  Đầu đọc vân tay và thẻ
  – Thiết kế chống nước với đầu đọc vân tay có độ chính xác cao
  – Giao tiếp với bộ trung tâm inBIO qua cổng RS485
  – Cài đặt địa chỉ bằng DIP switch
  – Tiêu chuẩn IP65

 • 2,430,000

  Đầu đọc vân tay, thẻ và password
  – Thiết kế chống nước với đầu đọc vân tay có độ chính xác cao
  – Giao tiếp với bộ trung tâm inBIO qua cổng RS485
  – Cài đặt địa chỉ bằng DIP switch
  – Hỗ trợ bàn phím, nút nhấn chuông cửa

 • 3,240,000

  Đầu đọc vân tay và thẻ
  – Thiết kế chống nước với đầu đọc vân tay có độ chính xác cao
  – Tích hợp công nghệ cảm biến vân tay SilkID chống vân tay giả
  – Giao tiếp với bộ trung tâm inBIO qua cổng RS485
  – Cài đặt địa chỉ bằng DIP switch
  – Tiêu chuẩn IP65

 • 3,240,000

  Đầu đọc vân tay và thẻ
  – Thiết kế chống nước với đầu đọc vân tay có độ chính xác cao
  – Tích hợp công nghệ cảm biến vân tay SilkID chống vân tay giả
  – Giao tiếp với bộ trung tâm inBIO qua cổng RS485
  – Cài đặt địa chỉ bằng DIP switch
  – Tiêu chuẩn IP65