Showing all 11 results

 • 3,790,000
  • Màu sắc: Chrome mờ
  • Tổng dung lượng: 120 vân tay
  • Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  • Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  • Giá loại 1 chốt khóa: 3.790.000 VNĐ
  • Giá loại 4 chốt khóa: 4.090.000 VNĐ
 • 4,230,000
  • Màu sắc: Màu đen, màu trắng
  • Tổng dung lượng: 30 vân tay, 35 thẻ
  • Phương thức mở khoá: Vân tay, thẻ
  • Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
 • 4,350,000
  •  Màu sắc: Màu nâu, chrome mờ
  • Tổng dung lượng: 120 vân tay và 1 mật mã
  • Phương thức mở khoá: Vân tay và mật mã
  •  Góc đặt ngón tay: Mọi góc độ
  •  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  •  Giá màu nâu: 4.650.000 VNĐ
  •  Giá loại 1 chốt khóa màu chrome: 4.350.000 VNĐ
  •  Giá loại 4 chốt khóa màu chrome: 4.650.000 VNĐ
 • 4,650,000
  •  Màu sắc: Màu nâu, chrome mờ
  • Tổng dung lượng: 120 vân tay, 120 thẻ và 1 mật mã
  •  Phương thức mở khoá: Vân tay, thẻ và mật mã
  •  Góc đặt ngón tay: Mọi góc độ
  •  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  •  Giá màu nâu: 4.950.000 VNĐ
  •  Giá loại 1 chốt khóa màu chrome: 4.650.000 VNĐ
  •  Giá loại 4 chốt khóa màu chrome: 4.950.000 VNĐ
 • 5,880,000
  • Màu sắc: Màu bạc, màu nâu, màu đen.
  • Tổng dung lượng: 120 vân tay
  •  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  •  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  •  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao
  •  Giá màu đen, màu nâu: 6.180.000 VNĐ
  •  Chống cháy
 • 6,210,000
  • Màu sắc: Màu bạc, màu nâu, màu đen.
  • Tổng dung lượng: 120 vân tay
  •  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  •  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  •  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao
  •  Giá màu đen, màu nâu: 6.180.000 VNĐ
  •  Chống cháy
 • 6,210,000
  • Màu sắc: Màu chrome mờ, màu vàng, màu nâu
  • Tổng dung lượng: 120 vân tay
  •  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  •  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  •  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao
  •  Giá màu chrome bóng: 6.360.000 VNĐ
  •  Giá màu vàng, màu nâu: 6.510.000 VNĐ
 • 6,550,000
  •  Màu sắc: Màu vàng, màu chrome mờ, màu nâu
  • Tổng dung lượng: 120 vân tay và 120 thẻ
  •  Phương thức mở khoá: Vân tay, thẻ, mật mã
  •  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  •  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao
  •  Giá màu chrome bóng: 6.700.000 VNĐ
  •  Giá màu vàng, màu nâu: 6.850.000 VNĐ
 • 6,550,000
  • Màu sắc: Màu bạc, màu nâu, màu đen
  • Tổng dung lượng: 100 vân tay, 64 thẻ và 32 mật mã
  •  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã, thẻ
  •  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  •  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao
  •  Chống cháy
  •  Giá màu đen, màu nâu: 6.850.000 VNĐ
 • 8,050,000
  • Màu sắc: Màu chrome mờ, màu chrome bóng, màu nâu, màu đen, màu vàng
  • Tổng dung lượng: 120 vân tay
  •  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  •  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  •  Giá màu chrome mờ: 8.050.000 VNĐ
  •  Giá màu chrome bóng: 8.200.000 VNĐ
  •  Giá màu vàng, màu nâu, màu đen: 8.350.000 VNĐ
 • 8,350,000
  •  Màu sắc: Màu bạc viền vàng, màu bạc, màu bạc viền chrome bóng
  • Tổng dung lượng: 120 vân tay
  •  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  •  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  •  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao