Showing all 5 results

 • 3,285,000

  NVR7106P: Ghi hình / Xem lại 6 kênh
  – Băng thông: Ghi hình 80Mbps / Hiển thị 80Mbps
  – Video out: 1 VGA (Max. 1920 x 1080) / 1 HDMI (Max. 3840 x 2160)
  – Network: RJ45: 10/100M, NTP, PPPoE, UPNP, FPT, Alarm Server, CGI, RTSP, RTMP
  – Audio: 1 ngõ ra RCA
  – Alarm: 2 ngõ vào, 1 ngõ ra
  – Có 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0
  – Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (mỗi ổ 8TB)

 • 4,005,000

  NVR7109P: Ghi hình / Xem lại 9 channel
  – Băng thông: Ghi hình 80Mbps / Hiển thị 80Mbps
  – Video out: 1 VGA (Max. 1920 x 1080) / 1 HDMI (Max. 3840 x 2160)
  – Network: RJ45: 10/100M, NTP, PPPoE, UPNP, FPT, Alarm Server, CGI, RTSP, RTMP
  – Audio: 1 ngõ ra RCA
  – Alarm: 2 ngõ vào, 1 ngõ ra
  – Có 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0
  – Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (mỗi ổ 8TB)

 • 4,905,000

  NVR7116P: Ghi hình / Xem lại 16 channel
  – Băng thông: Ghi hình 160Mbps / Hiển thị 160Mbps
  – Video out: 1 VGA (Max. 1920 x 1080) / 1 HDMI (Max. 3840 x 2160)
  – Network: RJ45: 10/100M, NTP, PPPoE, UPNP, FPT, Alarm Server, CGI, RTSP, RTMP
  – Audio: 1 ngõ ra RCA
  – Alarm: 2 ngõ vào, 1 ngõ ra
  – Có 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0
  – Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (mỗi ổ 8TB)

 • 12,600,000

  NVR7216P : Ghi hình / Xem lại 16 channel
  – Băng thông: Ghi hình 320Mbps / Hiển thị 320Mbps
  – Video out: 1 VGA (Max. 1920 x 1080) / 1 HDMI (Max. 3840 x 2160)
  – Network: RJ45: 10/100/1000M, NTP, PPPoE, UPNP, FPT, Alarm Server, CGI, RTSP, RTMP
  – Audio: 1 ngõ ra RCA
  – Alarm: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra
  – Có 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0
  – Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (mỗi ổ 8TB)

 • 16,425,000

  NVR7232P : Ghi hình / Xem lại 32 channel
  – Kênh 1,2 hỗ trợ độ phân giải lên đến 12MP
  – Băng thông: Ghi hình 320Mbps / Hiển thị 320Mbps
  – Video out: 1 VGA (Max. 1920 x 1080) / 1 HDMI (Max. 3840 x 2160)
  – Network: RJ45: 10/100/1000M, NTP, PPPoE, UPNP, FPT, Alarm Server, CGI, RTSP, RTMP
  – Audio: 1 ngõ ra RCA
  – Alarm: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra
  – Có 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0
  – Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (mỗi ổ 8TB)