Showing all 11 results

 • 1,800,000

  AVR7104: 4 kênh AHD (cổng BNC)

  Ghi hình / Xem lại 4ch x 1080N (100fps All Channel)

  – Video out: 1 VGA / 1 HDMI (Max. 1920 x 1080)

  – Audio: 2 ngõ vào, 1 ngõ ra âm thanh RCA

  – Alarm: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra

  – Có 2 cổng USB, 1 cổng RS485

  – Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (mỗi ổ 8TB)

 • 2,475,000
  • 4 kênh AHD/Analog
  • Ghi hình 120 fps@ 1080p, Realtime playback @1080p cho tất cả các kênh
  • Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream
  • Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng Sata ( tối đa 8TB)
  • Tên miền miễn phí (free DDNS): multi-super.ddns.com, khai báo trực tiếp trên đầu ghi
  • Hỗ trợ chức năng che vùng riêng tư (Privacy Masking) và báo động khi có chuyển động (Motion Detection)
  • Hỗ trợ kết nối VGA,HDMI độ phân giải cao Full HD (1920×1080)
 • 2,700,000

  AVR7108 : 8 kênh AHD (cổng BNC)

  Ghi hình / Xem lại 8ch x 1080N (150fps All Channel)

  – Video out: 1 VGA / 1 HDMI (Max. 1920 x 1080)

  – Audio: 2 ngõ vào, 1 ngõ ra âm thanh RCA

  – Alarm: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra

  – Có 2 cổng USB, 1 cổng RS485

  – Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (mỗi ổ 8TB)

 • 2,700,000
  • 4 kênh AHD/CVI/TVI/IP/Analog
  • Ghi hình 120 fps@ 4Mpx, Realtime playback cho tất cả các kênh
  • Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream
  • Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động
  • Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng Sata ( tối đa 8TB)
  • Tìm kiếm: theo thời gian / theo lịch, sự kiện (chuyển động)
  • Sao lưu dữ liệu nhanh và linh hoạt thông qua USB và mạng
  • Tên miền miễn phí (free DDNS): multi-super.ddns.com, khai báo trực tiếp trên đầu ghi
  • Hỗ trợ kết nối VGA,HDMI độ phân giải cao Full HD (1920×1080)
 • 4,050,000
  • 8 kênh AHD/Analog
  • Ghi hình 120 fps@ 1080p, Realtime playback @1080p cho tất cả các kênh
  • Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream
  • Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng Sata ( tối đa 8TB)
  • Tên miền miễn phí (free DDNS): multi-super.ddns.com, khai báo trực tiếp trên đầu ghi
  • Hỗ trợ kết nối VGA,HDMI độ phân giải cao Full HD (1920×1080)
 • 4,140,000
  • 8 kênh AHD/CVI/TVI/IP/Analog
  • Ghi hình 120 fps@ 4Mpx, Realtime playback cho tất cả các kênh
  • Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream
  • Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại
  • Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động
  • Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng Sata ( tối đa 8TB)
  • Tìm kiếm: theo thời gian / theo lịch, sự kiện (chuyển động)
  • Sao lưu dữ liệu nhanh và linh hoạt thông qua USB và mạng
  • Tên miền miễn phí (free DDNS): multi-super.ddns.com, khai báo trực tiếp trên đầu ghi
  • Hỗ trợ kết nối VGA,HDMI độ phân giải cao Full HD (1920×1080)
 • 4,950,000

  AVR7116 : 16 kênh AHD (cổng BNC)
  Ghi hình / Xem lại 16ch x 1080N (300fps All Channel)
  – Video out: 1 VGA / 1 HDMI (Max. 1920 x 1080)
  – Audio: 2 ngõ vào, 1 ngõ ra âm thanh RCA
  – Alarm: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra
  – Có 2 cổng USB, 1 cổng RS485
  – Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (mỗi ổ 8TB)

 • 6,300,000

  – 16 kênh AHD (cổng BNC)
  – Ghi hình / Xem lại 16ch x 720p (300fps All Channel)
  – Video out: 1 VGA / 1 HDMI (Max. 1920 x 1080)
  – Audio: 2 ngõ vào, 1 ngõ ra âm thanh RCA
  – Alarm: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra
  – Có 2 cổng USB, 1 cổng RS485
  – Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (mỗi ổ 8TB)

 • 7,875,000
  • 16 kênh AHD/Analog
  • Ghi hình 480 fps@ 1080p, Realtime playback @1080p cho tất cả các kênh
  • Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream
  • Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động
  • Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng Sata ( tối đa 8TB)
  • Tìm kiếm: theo thời gian / theo lịch, sự kiện (chuyển động)
  • Tên miền miễn phí (free DDNS): multi-super.ddns.com, khai báo trực tiếp trên đầu ghi
  • Hỗ trợ nhiều người dùng đăng nhập cùng thời điểm
  • Hỗ trợ kết nối VGA,HDMI độ phân giải cao Full HD (1920×1080)
 • 10,125,000
  • 16 kênh AHD/CVI/TVI/IP/Analog
  • Ghi hình 240 fps@ 4Mpx, Realtime playback cho tất cả các kênh
  • Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream
  • Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại
  • Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động
  • Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng Sata ( tối đa 8TB)
  • Tìm kiếm: theo thời gian / theo lịch, sự kiện (chuyển động)
  • Sao lưu dữ liệu nhanh và linh hoạt thông qua USB và mạng
  • Tên miền miễn phí (free DDNS): multi-super.ddns.com, khai báo trực tiếp trên đầu ghi
  • Hỗ trợ kết nối VGA,HDMI độ phân giải cao Full HD (1920×1080)
 • 10,350,000
  • 16 kênh AHD/Analog
  • Ghi hình 480 fps@ 1080p, Realtime playback @1080p cho tất cả các kênh
  • Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream
  • Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại
  • Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động
  • Hỗ trợ gắn 4 ổ cứng Sata ( tối đa 8TB)
  • Tên miền miễn phí (free DDNS): multi-super.ddns.com, khai báo trực tiếp trên đầu ghi
  • Hỗ trợ kết nối VGA,HDMI độ phân giải cao Full HD (1920×1080)