Showing all 6 results

 • 2,655,000

  – Camera cầu mini hồng ngoại chống phá hoại
  – 1 đèn hồng ngoại Super Flux
  – Tầm xa hồng ngoại 5-10m
  – Ống kính cố định MP 3.6mm
  – Full duplex Audio, 1 RCA Input / 1 RCA Output
  – Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
  – Kích thước: 100 x 53 mm

 • 2,790,000

  – Camera thân mini hồng ngoại chống phá hoại
  – 2 đèn hồng ngoại array LED
  – Tầm xa hồng ngoại 15-20m
  – Ống kính cố định MP 3.6mm
  – Chân đế 3 chiều, cáp âm trong chân đế
  – Kích thước: 169 × 70 × 60mm

 • 2,925,000

  – Camera cầu hồng ngoại chống phá hoại
  – 18 đèn hồng ngoại Super Flux
  – Tầm xa hồng ngoại 15-20m
  – Ống kính cố định MP 3.6mm
  – Kích thước: 84 x 94mm

 • 3,105,000

  – Camera thân hồng ngoại chống phá hoại
  – 18 đèn hồng ngoại array LED
  – Tầm xa hồng ngoại 15-20m
  – Ống kính thay đổi MP 3.6mm
  – Kích thước: 196.5 x 62mm

 • 3,735,000

  – Camera cầu hồng ngoại chống phá hoại
  – 24 đèn hồng ngoại Super Flux
  – Tầm xa hồng ngoại 25-35m
  – Ống kính thay đổi MP 2.8 – 12mm
  – Kích thước: 119 x 100mm

 • 4,230,000

  – Camera thân hồng ngoại chống phá hoại
  – 24 đèn hồng ngoại Super Flux
  – Tầm xa hồng ngoại 35-40m
  – Ống kính thay đổi MP 2.8-12mm
  – Có thể điều chỉnh Zoom/Focus bên ngoài
  – Chân đế 3 chiều, cáp âm trong chân đế
  – Kích thước: 80 × 278mm