Showing all 7 results

 • 2,240,000

  – Camera Turbo HD với độ phận giải 3.0MP
  – Phù hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời
  – Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng tốt, quan sát 24/24

 • 2,370,000

  – Camera Turbo HD với độ phân giải 3.0MP
  – Phù hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời
  – Hồng ngoại thông minh EXIR 40m
  – Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng tốt, quan sát 24/24
  – Tiêu chuẩn ngoài trời IP66

 • 2,630,000

  – Camera Turbo HD với độ phận giải 3.0MP
  – Phù hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời
  – Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng tốt, quan sát 24/24

 • 2,670,000

  – Camera Turbo HD với độ phận giải 3.0MP
  – Phù hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời
  – Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng tốt, quan sát 24/24

 • 3,150,000

  Camera Turbo HD với độ phận giải 3.0MP
  – Phù hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời
  – Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng tốt, quan sát 24/24

   

 • 4,870,000

  – Camera Turbo HD với độ phân giải 3.0MP
  – Phù hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời
  – Hồng ngoại thông minh EXIR 40m
  – Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng tốt, quan sát 24/24
  – Tiêu chuẩn ngoài trời IP66

   

 • 4,870,000

  – Camera Turbo HD với độ phân giải 3.0MP
  – Phù hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời
  – Hồng ngoại thông minh EXIR 40m
  – Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng tốt, quan sát 24/24
  – Tiêu chuẩn ngoài trời IP66